Pieśń o Rolandzie
      Pieśń o Rolandzie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowietest   


Test:

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) sobolowy płaszcz
b) ozdobną zbroję
c) łuk
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Bordeaux
c) Akwizgranie
d) Narbonie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) burgundzkich
b) francuskich
c) lotaryńskich
d) normandzkich
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) diadem
b) prawą rękawicę
c) pierścień
d) gałązkę oliwną
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) scenami
b) aktami
c) akapitami
d) strofami
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) lord Halifax
b) prefekt Marchii Bretońskiej
c) rycerz irlandzki
d) namiestnik Kornwalii
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z złotymi insygniami
b) z rękawicą w rękach
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Ganelona
b) Oliwiera i Rolanda
c) Rolanda i Turpina
d) Karola Wielkiego i Rolanda
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) X wieku
b) VIII wieku
c) IX wieku
d) VII wieku
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dziesięciu tysiącom Saracenów
b) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
c) dwudziestu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie


Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) koronę
c) stolicę swego państwa
d) prawa do Hiszpanii
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) emira Baliganta
b) Karola Wielkiego
c) króla Marsyla
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIII wieku
b) XIV wieku
c) XV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) zbrojni
b) kucharze
c) kapłani
d) giermkowie
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Wielki
b) Karol Młot
c) Dagobert III
d) Pepin Mały
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) poetę irlandzkiego pochodzenia
b) człowieka oczytanego
c) wędrownego śpiewaka
d) przypadkowego trubadura
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) siedmiu głównych scen
c) czterech głównych scen
d) trzech głównych scen
Rozwiązanie

Durendal to:
a) hełm
b) miecz
c) koń
d) twierdza
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) symetryczności
b) linearności
c) horyzontalności
d) prostopadłości
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) podział na seniorów i wasalów
b) wyraźną hierarchię społeczną
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) feudalny układ stosunków społecznych
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) łuk
c) hełm
d) miecz
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Roland
b) Galeon
c) Pinabel
d) Naim
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) namiestnikiem Boga
b) dzieckiem bożym
c) synem Boga
d) wasalem boskim
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Katarzyna
c) Joanna
d) Julianna
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
c) Marganis
d) król Marsyl
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) samego siebie
b) zdrowie cesarza
c) pokonanie pogan
d) zwycięstwo Francji
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Rolanda
c) Ganelona
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) ziemi
b) niebu
c) Hiszpanii
d) Francji
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Wizygoci
b) Goci
c) Saraceni
d) Baskowie
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Gaskonia
b) Bretania
c) Karelia
d) Bretonia
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Ginewra
b) Izolda
c) Larysa
d) Oda
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szacownym
b) Najmężniejszym
c) Szanownym
d) Szanowanym
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie występuje w utworze
b) nie odgrywa roli nadrzędnej
c) jest najważniejsza w utworze
d) nie odgrywa żadnej roli
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Tensendur
d) Wajlantyf
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) wypicie trucizny
b) publiczne ścięcie głowy
c) rozerwanie przez cztery konie
d) powieszenie
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) lat 30. XII wieku
b) początku XII wieku
c) połowy XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) pod Białym Strumieniem
c) w Ciemnej Dolinie
d) w Leśnym Zakątku
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) cesarz Karol
c) Arcybiskup Turpin
d) Ganelon
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Kanabeji, król Floredy
b) Malpramis, syn emira
c) Torlej, król perski
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Oliwiera
b) Naima
c) Ganelona
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Tagi:
• Pieśń o Rolandzie autor • opracowanie Pieśni o Rolandzie • Roland charakterystyka • Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie • Ideał doskonałego rycerza w Pieśni o Rolandzie • Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie • Pieśń o Rolandzie jako średniowieczny epos • Pieśń o Rolandzie Bedier Joseph • charakterystyka średniowiecznego rycerstwa w pieśni o Rolandzie • Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie