Pieśń o Rolandzie
      Pieśń o Rolandzie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowietest   


Test:

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) podział na seniorów i wasalów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) feudalny układ stosunków społecznych
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) ozdobną zbroję
c) złoty diadem
d) sobolowy płaszcz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Rolanda
c) Oliwiera
d) Ganelona
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) zbrojni
c) kucharze
d) giermkowie
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Tensendur
c) Wajlantyf
d) Maskandur
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) trzech głównych scen
c) siedmiu głównych scen
d) czterech głównych scen
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) normandzkich
b) francuskich
c) burgundzkich
d) lotaryńskich
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Arcybiskupa Turpina
b) emira Baliganta
c) Karola Wielkiego
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Ganelona
b) Karola Wielkiego i Rolanda
c) Rolanda i Turpina
d) Oliwiera i Rolanda
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Młot
b) Pepin Mały
c) Karol Wielki
d) Dagobert III
Rozwiązanie


Historyczny Roland to:
a) lord Halifax
b) namiestnik Kornwalii
c) prefekt Marchii Bretońskiej
d) rycerz irlandzki
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Bretonia
b) Bretania
c) Karelia
d) Gaskonia
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) poetę irlandzkiego pochodzenia
c) człowieka oczytanego
d) wędrownego śpiewaka
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Baskowie
b) Wizygoci
c) Saraceni
d) Goci
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) pod Białym Strumieniem
c) w Leśnym Zakątku
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIV wieku
b) XIII wieku
c) XV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Oda
b) Izolda
c) Larysa
d) Ginewra
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Naima
b) Ganelona
c) Arcybiskupa Turpina
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Julianna
b) Joanna
c) Katarzyna
d) Barbara
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) diadem
b) gałązkę oliwną
c) prawą rękawicę
d) pierścień
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) połowy XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) początku XII wieku
d) końca XII wieku
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z złotymi insygniami
c) z gałązkami oliwnymi w rękach
d) z rękawicą w rękach
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) miecz
c) łuk
d) hełm
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) wypicie trucizny
b) powieszenie
c) publiczne ścięcie głowy
d) rozerwanie przez cztery konie
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) prostopadłości
b) horyzontalności
c) linearności
d) symetryczności
Rozwiązanie

Durendal to:
a) hełm
b) koń
c) twierdza
d) miecz
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Hiszpanii
c) ziemi
d) Francji
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dziesięciu tysiącom Saracenów
b) dwudziestu tysiącom Saracenów
c) czterdziestu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) IX wieku
b) VII wieku
c) X wieku
d) VIII wieku
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) pokonanie pogan
b) zdrowie cesarza
c) zwycięstwo Francji
d) samego siebie
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) Ganelon
c) cesarz Karol
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Narbonie
b) Blaye
c) Akwizgranie
d) Bordeaux
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) król Marsyl
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) Marganis
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanownym
b) Najmężniejszym
c) Szanowanym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie odgrywa roli nadrzędnej
b) nie występuje w utworze
c) jest najważniejsza w utworze
d) nie odgrywa żadnej roli
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) koronę
c) prawa do Hiszpanii
d) połowę Francji
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) strofami
b) aktami
c) akapitami
d) scenami
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Kanabeji, król Floredy
c) Malpramis, syn emira
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) synem Boga
b) wasalem boskim
c) dzieckiem bożym
d) namiestnikiem Boga
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Roland
b) Naim
c) Pinabel
d) Galeon
Rozwiązanie

Tagi:
• Pieśń o Rolandzie autor • opracowanie Pieśni o Rolandzie • Roland charakterystyka • Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie • Ideał doskonałego rycerza w Pieśni o Rolandzie • Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie • Pieśń o Rolandzie jako średniowieczny epos • Pieśń o Rolandzie Bedier Joseph • charakterystyka średniowiecznego rycerstwa w pieśni o Rolandzie • Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie