Pieśń o Rolandzie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowietest   

Test:

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Baskowie
b) Wizygoci
c) Goci
d) Saraceni
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) króla Marsyla
c) Arcybiskupa Turpina
d) emira Baliganta
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Gaskonia
b) Karelia
c) Bretania
d) Bretonia
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Najmężniejszym
b) Szanowanym
c) Szanownym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) kapłani
c) giermkowie
d) zbrojni
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Izolda
b) Larysa
c) Oda
d) Ginewra
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) lat 30. XII wieku
b) połowy XII wieku
c) końca XII wieku
d) początku XII wieku
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) Ganelon
c) cesarz Karol
d) Arcybiskup Turpin
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) feudalny układ stosunków społecznych
b) podział na seniorów i wasalów
c) wyraźną hierarchię społeczną
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z złotymi insygniami
b) z rękawicą w rękach
c) z flagą Mahometa
d) z gałązkami oliwnymi w rękach
Rozwiązanie


Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) publiczne ścięcie głowy
c) rozerwanie przez cztery konie
d) wypicie trucizny
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) trzech głównych scen
b) dwóch głównych scen
c) siedmiu głównych scen
d) czterech głównych scen
Rozwiązanie

Durendal to:
a) miecz
b) hełm
c) koń
d) twierdza
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Rolanda
b) Oliwiera
c) Tierego
d) Ganelona
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) ozdobną zbroję
b) łuk
c) sobolowy płaszcz
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Katarzyna
c) Julianna
d) Joanna
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) stolicę swego państwa
b) połowę Francji
c) prawa do Hiszpanii
d) koronę
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Malpramis, syn emira
c) Dapamort, król lutycki
d) Kanabeji, król Floredy
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Wielki
b) Karol Młot
c) Dagobert III
d) Pepin Mały
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Marganis
b) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
c) król Marsyl
d) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
Rozwiązanie


Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XIII wieku
b) XIV wieku
c) XV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Hauteclaire
b) Maskandur
c) Tensendur
d) Wajlantyf
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) w Leśnym Zakątku
b) w Ciemnej Dolinie
c) Na Kamienistej Równinie
d) pod Białym Strumieniem
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Ganelona
b) Naima
c) Oliwiera
d) Arcybiskupa Turpina
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) wędrownego śpiewaka
b) poetę irlandzkiego pochodzenia
c) przypadkowego trubadura
d) człowieka oczytanego
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie występuje w utworze
c) nie odgrywa roli nadrzędnej
d) nie odgrywa żadnej roli
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) zdrowie cesarza
c) pokonanie pogan
d) samego siebie
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) ziemi
b) niebu
c) Hiszpanii
d) Francji
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) namiestnikiem Boga
b) dzieckiem bożym
c) wasalem boskim
d) synem Boga
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Bordeaux
b) Blaye
c) Narbonie
d) Akwizgranie
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) akapitami
b) strofami
c) aktami
d) scenami
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Pinabel
b) Galeon
c) Naim
d) Roland
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) czterdziestu tysiącom Saracenów
b) dziesięciu tysiącom Saracenów
c) dwudziestu tysiącom Saracenów
d) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) gałązkę oliwną
b) prawą rękawicę
c) diadem
d) pierścień
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Rolanda i Ganelona
c) Karola Wielkiego i Rolanda
d) Rolanda i Turpina
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) lotaryńskich
c) normandzkich
d) burgundzkich
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) namiestnik Kornwalii
b) rycerz irlandzki
c) prefekt Marchii Bretońskiej
d) lord Halifax
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) łuk
c) hełm
d) miecz
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) symetryczności
b) linearności
c) horyzontalności
d) prostopadłości
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) X wieku
b) VIII wieku
c) VII wieku
d) IX wieku
Rozwiązanie

Tagi:
• Pieśń o Rolandzie autor • opracowanie Pieśni o Rolandzie • Roland charakterystyka • Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie • Ideał doskonałego rycerza w Pieśni o Rolandzie • Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie • Pieśń o Rolandzie jako średniowieczny epos • Pieśń o Rolandzie Bedier Joseph • charakterystyka średniowiecznego rycerstwa w pieśni o Rolandzie • Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie