Pieśń o Rolandzie
      Pieśń o Rolandzie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowietest   


Test:

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Naima
b) Ganelona
c) Arcybiskupa Turpina
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) prostopadłości
b) symetryczności
c) horyzontalności
d) linearności
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Laisy, zwane również stancami były:
a) akapitami
b) strofami
c) scenami
d) aktami
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z flagą Mahometa
b) z gałązkami oliwnymi w rękach
c) z rękawicą w rękach
d) z złotymi insygniami
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) Na Kamienistej Równinie
b) w Leśnym Zakątku
c) pod Białym Strumieniem
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Oliwiera i Rolanda
b) Rolanda i Ganelona
c) Rolanda i Turpina
d) Karola Wielkiego i Rolanda
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) podział na seniorów i wasalów
c) feudalny układ stosunków społecznych
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) człowieka oczytanego
b) przypadkowego trubadura
c) wędrownego śpiewaka
d) poetę irlandzkiego pochodzenia
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szacownym
b) Szanowanym
c) Szanownym
d) Najmężniejszym
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Naim
b) Galeon
c) Roland
d) Pinabel
Rozwiązanie


Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) Francji
b) Hiszpanii
c) niebu
d) ziemi
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
b) król Marsyl
c) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
d) Marganis
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Tierego
b) Rolanda
c) Ganelona
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Pepin Mały
b) Karol Wielki
c) Dagobert III
d) Karol Młot
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kapłani
b) zbrojni
c) giermkowie
d) kucharze
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) wypicie trucizny
b) rozerwanie przez cztery konie
c) powieszenie
d) publiczne ścięcie głowy
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Julianna
c) Joanna
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Saraceni
b) Wizygoci
c) Baskowie
d) Goci
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Karelia
b) Gaskonia
c) Bretania
d) Bretonia
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) VII wieku
b) IX wieku
c) VIII wieku
d) X wieku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Bordeaux
c) Akwizgranie
d) Narbonie
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) koronę
b) stolicę swego państwa
c) prawa do Hiszpanii
d) połowę Francji
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) dzieckiem bożym
b) wasalem boskim
c) namiestnikiem Boga
d) synem Boga
Rozwiązanie

Durendal to:
a) koń
b) hełm
c) miecz
d) twierdza
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Kanabeji, król Floredy
c) Dapamort, król lutycki
d) Malpramis, syn emira
Rozwiązanie

Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) lat 30. XII wieku
c) końca XII wieku
d) połowy XII wieku
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) jest najważniejsza w utworze
b) nie występuje w utworze
c) nie odgrywa żadnej roli
d) nie odgrywa roli nadrzędnej
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) zwycięstwo Francji
b) samego siebie
c) pokonanie pogan
d) zdrowie cesarza
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XVI wieku
b) XIV wieku
c) XV wieku
d) XIII wieku
Rozwiązanie

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) łuk
b) złoty diadem
c) sobolowy płaszcz
d) ozdobną zbroję
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) Arcybiskup Turpin
b) cesarz Karol
c) Ganelon
d) diuk Naim
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) francuskich
b) lotaryńskich
c) burgundzkich
d) normandzkich
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) miecz
b) łuk
c) laskę
d) hełm
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Tensendur
b) Wajlantyf
c) Maskandur
d) Hauteclaire
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) lord Halifax
b) rycerz irlandzki
c) namiestnik Kornwalii
d) prefekt Marchii Bretońskiej
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) trzech głównych scen
c) siedmiu głównych scen
d) czterech głównych scen
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dwudziestu tysiącom Saracenów
b) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
c) dziesięciu tysiącom Saracenów
d) czterdziestu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) pierścień
b) gałązkę oliwną
c) prawą rękawicę
d) diadem
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Karola Wielkiego
b) Arcybiskupa Turpina
c) króla Marsyla
d) emira Baliganta
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Ginewra
b) Larysa
c) Izolda
d) Oda
Rozwiązanie

Tagi:
• Pieśń o Rolandzie autor • opracowanie Pieśni o Rolandzie • Roland charakterystyka • Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie • Ideał doskonałego rycerza w Pieśni o Rolandzie • Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie • Pieśń o Rolandzie jako średniowieczny epos • Pieśń o Rolandzie Bedier Joseph • charakterystyka średniowiecznego rycerstwa w pieśni o Rolandzie • Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie