Pieśń o Rolandzie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowietest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Pieśń o Rolandzie

Chansons de geste

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Pieśń o Rolandzie jest przykładem chansons de geste, czyli pieśni o czynie (termin pochodzący z języka starofrancuskiego) lub gesta (pojęcie łacińskie). Najstarsze zachowane przykłady tej poezji epickiej, która pojawiła się u początków literatury francuskiej, pochodzą z XI i XII wieku. Poematy rycerskie, traktujące o przygodach (czynach) historycznych i legendarnych bohaterów początkowo funkcjonowały w przekazach ustnych, rozpowszechnianych przez trubadurów.

Od XII wieku zaczęto je jednak spisywać. Posługiwano się najczęściej językiem starofrancuskim lub staroprowansalskim bądź w narzeczach północnych. Najstarsze są przykładem wiersza dziesięciozgłoskowego pogrupowanego w strofy (laissy, czyli większe części kompozycyjne).

Za okres rozkwitu chansons de geste uważa się wiek XI, mimo iż nie zachowały się żadne rękopisy z tego czasu.


Po dziś dzień trwa spór o pochodzenie chansons de geste jako gatunku literackiego. W pierwszych latach XIX wieku w Niemczech pojawiła się hipoteza mówiąca, że wszystkie epopeje będące początkiem dziejów wielkich literatur narodowych są skutkiem nieskrępowanej ludowej twórczości, a wiec dziełem anonimowym i przypisywanym zbiorowości.

W myśl tej teorii francuski badacz średniowiecza Gaston Paris zbudował teorię traktującą o wywodzeniu się chansons de geste z krótkich chóralnych pieśni liryczno-epickich, zwanych kantylenami (cantilènes), powstających spontanicznie po wydarzeniu istotnym dla całej społeczności. Według niego pieśni o czynie były pierwotnie komponowane przez bardów, podążających za dworami królów i przywódców wojskowych. Według niego opisany proces rozpoczął się w X wieku.

Autorem tezy konkurencyjnej jest Joseph Bédier. Był on zdania, że chansons de geste nie są poematami ludowymi, lecz dziełami stworzonymi przez pojedynczych, świadomych twórczego procesu autorów. Uważał, że owy gatunek nie ma nic wspólnego z wydarzeniami historycznymi czy kantylenami. Za datę powstania gestów przyjął XI wiek. Bédier sugeruje także, że rozwój gatunku wiązał się z nasyceniem częstotliwości pielgrzymek do miejsc kultu. Aby zainteresować i nakłonić do dłuższego postoju, duchowni klasztorów opowiadali pielgrzymom historie o cudownych zdarzeniach, czynach bohaterów, legendarnych herosów, których relikwie przechowywano w sanktuarium. Była to swoista reklama takich miejsc.


Utwory należące do tego gatunku ukazują przykłady wojennej odwagi bohaterów epoki Karola Wielkiego i jego syna Ludwika Pobożnego. Cechą świata przedstawionego jest to, iż wydarzenia historyczne mieszają się ze zmyślonymi, zaś postacie prawdziwe, jak na przykład Karol Wielki - z fikcyjnymi (na przykład Roland.). Często dodany jest też element fantastyczności, przejawiający się współistnieniem olbrzymów, potworów z „realnymi” bohaterami.

Twórcy chansons de geste określani byli mianem truwerów, zaś ich wykonawcy – żonglerów. Na początku utwory były przekazywane drogą ustną. Zazwyczaj pieśni o bohaterskich czynach przy akompaniamencie muzyki śpiewali żonglerzy. Dopiero w późniejszych czasach utwory te zostały spisane i dzięki temu przetrwały do naszych czasów.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Inne
Czas i miejsce akcji „Pieśni o Rolandzie”
„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie
Charakterystyka Rolanda
Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”
Problematyka „Pieśni o Rolandzie”
Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce
Oliwier - charakterystyka
Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”
Karol Wielki – charakterystyka
Ganelon - charakterystyka
Chansons de geste
Budowa, struktura i kompozycja „Pieśni o Rolandzie”
Narracja „Pieśni o Rolandzie”
Środki stylistyczne i artystyczne zawarte w „Pieśni o Rolandzie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”
Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”
Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”
Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Pieśni o Rolandzie”
Motywy literackie w „Pieśni o Rolandzie”
Najważniejsze cytaty z „Pieśni o Rolandzie”
Bibliografia

Tagi:
• Pieśń o Rolandzie autor • opracowanie Pieśni o Rolandzie • Roland charakterystyka • Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie • Ideał doskonałego rycerza w Pieśni o Rolandzie • Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie • Pieśń o Rolandzie jako średniowieczny epos • Pieśń o Rolandzie Bedier Joseph • charakterystyka średniowiecznego rycerstwa w pieśni o Rolandzie • Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie